Open van 7 april tot 1 october 2023

Wettelijke mededelingen

Wettelijke mededelingen

Algemene inlichtingen
De website http://www.camping-la-rochelle.net is opgesteld door: LE CAMPING ABRI COTIER ingeschreven in het handelsregister van La Rochelle onder nummer  B 485 161 145
Statutaire zetel: 26 La Bernardière 17780 ST NAZAIRE SUR CHARENTE 
Siret: 48516114500019
APE: 5530Z
Verantwoordelijke voor de publicatie: Mevr. Catherine SAUVETRE en de heer Benoit SAUVETRE.
Telefoon: 33(0)5 46 84 81 65
E-mail: abri-cotier[at]wanadoo.fr
 

Deze site is gerealiseerd, onderhouden en gehost door E-COMOUEST

 

De editor verbindt zich ertoe alle wetten met betrekking tot implementatie en activiteit van een website te zullen naleven.

 

Technische informatie
Wij willen erop wijzen dat geheimhouding van correspondentie via het internet niet gegarandeerd is en dat elke internetgebruiker alle gepaste maatregelen dient te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen aantasting door eventuele op het internet aanwezige virussen.

 

Redactiecharter 
De site http://www.camping-la-rochelle.net is een site waarin services worden gepresenteerd die worden geboden door DE CAMPING ABRI COTIER. Deze site beschikt over simulatietools.
De inlichtingen die op deze site worden verstrekt zijn louter ter informatie.
 

Adres: 26 La Bernardière 17780 ST NAZAIRE SUR CHARENTE 

 

Persoonsgegevens
De door u ingevoerde inlichtingen worden geregistreerd door DE CAMPING ABRI COTIER, zij worden geanalyseerd en ter verwerking doorgegeven aan de verschillende betrokken diensten. Zij kunnen door LE CAMPING ABRI COTIER bovendien voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
Als u dit niet wil, dient u ons daar schriftelijk van in kennis te stellen door een brief te sturen naar het onderstaande adres. Zoals voorzien door de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatica, bestanden en persoonlijke vrijheden heeft u het recht om uw op deze site verzamelde persoonsgegevens in te zien, te wijzigen en te wissen.  Om dit recht uit te oefenen dient u zich schriftelijk te wenden tot de beheerder van de site op het adres: 26 La Bernardière 17780 ST NAZAIRE SUR CHARENTE 

 

Auteursrechten
De volledige of gedeeltelijk reproductie of weergave van de pagina’s, de data en alle overige samenstellende elementen van de site, via om het even welk procedé of drager is verboden en is zonder toestemming namaak waarvoor de namaker burger- en strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld.

 

Auteur
De site is gerealiseerd door de onderneming ECOMOUEST, alle rechten voorbehouden: SARL ECOMOUEST - SARL met een kapitaal van 25.249 € - SIRET: 43151611100033
HR. Vannes B 431 516 111
Adres: PIBS - Prisme 2 6 CP25 - 56000 Vannes | FRANKRIJK
Tel.: 02 97 62 04 62 - Fax: 02 97 63 30 85
E-mail: contact[at]e-comouest.com - Website: www.e-comouest.com

 

Foto’s ©
Fotolia en/of E-comouest

Ik reserveer

Downloaden

Presentatiebrochure